Juridisk översiktskurs 15 hp - halvtid kväll (även distans)
Stockholms stad

Skola Stockholms Fria Universitet

Utbildningsstart

6 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Kursplan och litteraturlista motsvarar juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och examination inom juristutbildningen. Tyngdpunkten ligger på centrala delar av civilrätten, som familjerätt, avtalsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt, associationsrätt mm. Därutöver behandlas marknadsrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt.

Kursen går på halvtid kvällstid med lektioner i regel på torsdagar kl 18-21 i lektionssal på Karlavägen 79 i Stockholm samt också på konferenssystemet Adobe Connect som ingår i kursavgiften.
Vårens juridisk översiktskurs 15 hp halvtid kväll (4 månader) börjar den 6 februari och ordinarie tentamen är den 14 juni 2020.

Information och anmälan på www.stofu.se, info@stofu.se, 08-661 74 71, eller ring/SMS:a till 0708-866 430. 
Vid anmälan: ange namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress.

Möjlighet finns i regel dessutom att ordna tentamen på vissa orter genom kommunalt lärcentrum.
Se på www.nitus.se.

Kursavgift: 5.800 SEK inkl. moms 
Anmälan senast vid kursstart. Tidigare anmälan ger företräde.