Dans - Kandidat
Stockholms stad

Skola Stockholms konstnärliga högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Kandidatprogrammet i dans vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som konstnär inom det professionella samtida dansfältet. Här finns information om hur den treåriga utbildningen är upplagd och hur du söker.

Ansökningsperiod: 15 november 2019-15 januari 2020.

Att arbeta som danskonstnär handlar till stor del om att kunna fördjupa sig i fysiska, koreografiska och intellektuella praktiker. Det handlar även om att förhålla sig till ett eget konstnärskap, ofta i samarbete och kollektiva processer. Inte minst handlar det om att kunna arbeta med hur, vad och varför man vill kommunicera med publik. Utbildningen fokuserar på dessa praktiker, arbetssätt och processer. Det sammanflätade arbetet med praktik och teori i form av analys, diskussion och praktisk reflektion förbereder för arbetet som konstnär inom det professionella samtida dansfältet.

Kandidatprogrammet i dans
Under utbildningen arbetar du kontinuerligt med olika praktiker, estetiker och uttrycksätt. Syftet är att skaffa dig kunskap om olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning och produktion. Genom att möta lärare från det professionella scenkonstområdet, både nationellt och internationellt, får du förmånen att skapa ett brett nätverk och utveckla kunskaper och metoder för att kunna arbeta inom olika inriktningar i samtida dans och koreografi.

Du förväntas kunna arbeta självständigt och ansvarstagande och genom kritisk reflektion utveckla din förmåga att delta i samtalet om dans som konstform, såväl den samtida, som dess tradition och historiska utveckling.

Målet är att du efter tre år har möjlighet att komma närmare det sätt du vill verka som konstnär inom fältet.