Operasång - Kandidat
Stockholms stad

Skola Stockholms konstnärliga högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kandidatprogrammet i opera med inriktning sång är en utbildning för dig som vill bli operasångare.

Ansökningsperiod: 15 november 2019-15 januari 2020.

Att vara operasångare innebär att du genom musiken, med din röst och kropp, gestaltar människors tankar, känslor och relationer i en stark och levande närvaro på scenen. Opera handlar ofta om stora dramatiska skeenden och känslor, men en operasångare ska också kunna gestalta människans innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt.

Kandidatprogrammet har som mål att utbilda sina studenter till självständiga operasångare som fritt kan använda hela sin konstnärliga kapacitet på ett medvetet sätt.