Skådespeleri - Kandidat
Stockholms stad

Skola Stockholms konstnärliga högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kandidatutbildningen med inriktning Skådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta som skådespelare. 

Ansökningsperiod: 15 november 2019-15 januari 2020.

Skådespeleri handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med sin röst och sin kropp. Det är en intellektuell process såväl som fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger på ett möte mellan skådespelaren och uppgiften men också på mötet med de andra medverkande och inte minst publiken.

Målet med vår utbildning är att utbilda framtidens självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare för professionell verksamhet inom bland annat teater, film, tv och radio. Skådespelare ska skildra vårt samhälle så vi välkomnar sökande med många olika bakgrunder och erfarenheter.