Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Stockholms stad

Skola Stockholms universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 leder till examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om240 hp enligt nedan.30 hp matematik30 hp svenska15 hp engelska15 hp naturvetenskap och teknik15 hp samhällsorienterande ämnen15 hp i valbart fördjupningsområde(naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen)60 hp utbildningsvetenskaplig kärna30 hp verksamhetsförlagd utbildning30 hp självständigt arbete (två arbeten om 15 hp vardera)Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till relevant skolform och syftar till att studenten ska få erfarenhet av att planera och leda pedagogisk verksamhet samt erfarenhet och kunskaper om övriga aspekter av yrkesverksamheten.