Magisterprogram i demografi
Stockholms stad

Skola Stockholms universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmets mål är att lära ut förmågan att beskriva, analysera och förklara befolkningsutveckling ur ett antal olika aspekter. Kurserna är:- ett s k demografiblock, sammanlagt 22,5 hp, - en demografikurs 7,5 hp i det av de ingående huvudområdena som man skriver sin magisteruppsats i (sociologisk demografi, statistisk demografi o s v);- valfria kurser 15 hp bland de ingående huvudområdenas kursutbud på avancerad nivå;- magisteruppsats i demografi 15 hp.