Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

28 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen

Det har blivit allt viktigare att skydda företagskritisk information och företagets rykte på marknaden med framväxten av kunskapsföretag. Anställda eller före detta anställda kan utnyttja företagets information för konkurrens. Anställda kan också yttra sig i sociala medier på ett sätt som får negativa verkningar för företagets rykte och konkurrensförmåga. Samtidigt inför alltfler företag system för Whistleblowing. Frågorna är ständigt aktuella, men nu har det också kommit ny lagstiftning. På denna kurs tar vi ett samlat grepp om frågorna och går igenom bland annat skyddet för företagshemligheter, konkurrensklausuler, sekretessklausuler och möjligheter att hindra anställdas skadliga yttranden.

KURSEN BEHANDLAR:

  • Konkurrensklausuler och övrigt skydd mot konkurrens från anställda
  • Sekretessklausuler
  • Företagshemlighetslagen
  • Privatanställdas yttrandefrihet
  • Möjligheterna att ingripa mot privatanställdas skadliga yttranden i t.ex. sociala medier