Arbete och fritid - lojalitet och yttrandefrihet på och utanför arbetet
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

25 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

6 125 kr

Kort om utbildningen

Uppdelningen mellan arbete och fritid har för många blivit mer lös i kanten. Hos företag och organisationer finns ett ökat intresse att ställa upp värderingar och ideal som ska genomsyra verksamheten och som de anställda förväntas respektera, samtidigt som allt fler låter sina personliga tankar och funderingar blomma ut i offentlighet på sociala medier.

Kursen ägnas åt att belysa hur arbetsgivares intresse av lojalitet med verksamheten balanserats mot arbetstagares intresse att fritt kunna offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor i rättspraxis främst från Arbetsdomstolen och Europadomstolen.

KURSEN BEHANDLAR:

  • Allmänt om arbetstagares lojalitet och rättsföljder för lojalitetsbrott, främst avskedande, uppsägning och skadestånd.
  • Yttrandefrihet som grundläggande rättighet
  • Sekretess och tystnadsplikt i lag och avtal
  • Kritik mot den egna verksamheten
  • Yttranden som rubbar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren
  • Visselblåsarlagen och förslaget till EU-direktiv