Arbetsrättslig nyhetsserie
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

24 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

14 875 kr

Kort om utbildningen

Välkommen till denna nyhetsserie inom arbetsrätt ledd av Erik Danhard! Nyhetsserien syftar till att ge både en bred överblick av arbetsrättslig utveckling och nyheter samt en djupare analys på utvalda fokusområden.

Beskrivning av nyhetsserien

VJS nyhetsserie inom arbetsrätt består av 4 delmoment. Ett av momenten är VJS generella nyhetsdag ”Arbetsrätt 2020” som är en återkommande nyhets och kunskapsdag. Serien omfattar vidare 3 fokuserade frukostseminarier som bland annat behandlar praxisutvecklingen inom respektive fokusområde. Nyhetsserien ger såväl en bred överblick av arbetsrättslig rättsutveckling och nyheter som en djupare analys på utvalda fokusområden genom frukostseminarierna.  

NYHETSSERIEN BESTÅR AV FÖLJANDE DELMOMENT:

  • Frukostseminarium: Skiljande från anställningen
  • Nyhetsdag: Arbetsrätt 2020
  • Frukostseminarium: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Frukostseminarium: Skäligt omplaceringserbjudande