Barnkonventionen som svensk lag
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

29 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen

Barnkonventionen blir svensk lag den 1:a januari 2020 - och därmed ställs det ett högre krav på dig som kommer i kontakt med barnrättsfrågor om hur du tillämpar konventionen i din verksamhet.

Välkommen till en rättsdogmatisk kurs som behandlar hur barnkonventionen ska tolkas, artikel för artikel som svensk lag. Kursen ger svar på hur konventionen kommer påverka den dagliga yrkesutövningen och när den ska beaktas i kombination med den övriga rätten som rör din verksamhet.

Barnkonventionen behandlas utifrån en juridisk metod som kopplas till varje deltagares egen frågeställning och rättsområde. Som kursdeltagare få du själv ange vilket rättsområde,- problem eller rättslig fråga du vill att kursen ska behandla konventionen utifrån.

EFTER KURSEN ÄR MÅLET ATT DU SOM DELTAGARE KAN:

  • Behärska barnkonventionen på ett tillfredsställande sätt för din egna verksamhet
  • Förstå och tolka konventionen rättsdogmatiskt
  • Tillämpa konventionen i samband med annan svensk rätt på ett juridiskt korrekt sätt.
  • Förstå var i den egna verksamheten rättsläget är oklart när det kommer till konventionens tillämpning och därför förutse eventuella risker man tar med olika tolkningsval av konventionen.