Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

19 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen

Kursen ger dig praktiska verktyg att hantera och utreda anmälningar om diskriminering i arbetslivet, med fokus på trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen ger dig också goda förutsättningar att föra talan i diskrimineringsmål, både som kärande och svarande.  

Fokus ligger på hantering av fall av påstådd eller inträffad diskriminering och/eller trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen behandlar därför endast översiktligt bestämmelserna om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering med fokus på trakasserier och sexuella trakasserier.

Under kursen utvecklas dina kunskaper även i att bedöma vad som faller inom lagens definition. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för diskrimineringsgrunderna och de olika formerna av diskriminering. Du får en ökad kunskap om arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen ger också en fördjupad förståelse av bestämmelsen om diskrimineringsersättning, vilka regler om preskription som gäller och diskrimineringslagens regel om bevisbörda.

Stort fokus läggs på rättspraxis från EU-domstolen och Arbetsdomstolen.

KURSEN LÄR DIG BLAND ANNAT:

  • Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
  • Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive facket?
  • När kan diskriminering vara tillåten?
  • Vilka åtgärder krävs för att utreda och förhindra trakasserier på jobbet?
  • Vad innebär bevisregeln?
  • Hur fastställs diskrimineringsersättningen?