Förmynderskapsrätt
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

2 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

Under kursen går vi igenom förutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap liksom förvaltningsregler för ställföreträdare enligt föräldrabalken. Tredjemansfrågor belyses. Reglerna om särskild förvaltning behandlas ingående, varvid förutsättningar och rättsföljd, utformning av testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande med förvaltningsföreskrifter samt laglottsreglernas betydelse tas upp. Regelverket avseende överförmyndarverksamhet, överförmyndartillsyn och kontroll gås igenom. Särskild överförmyndarkontroll tas upp. Domstolens och länsstyrelsens roll behandlas, liksom processuella frågor och sekretess. Pågående lagstiftning presenteras. Rättspraxis gås igenom och diskuteras. Orientering om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet samt orientering om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT:

  • Omyndigas rätt att ingå avtal, bl.a. gåvor till barn
  • Föräldrars fria förmyndarförvaltning, uttagsrätt m.m.
  • Vad gäller vid krav på överförmyndarsamtycke?
  • Vad gäller för dödsbon med omyndiga delägare?
  • Överförmyndarens hantering av frågor om framtidsfullmakter.