GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

12 375 kr

Kort om utbildningen

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete kan bedrivas, hur personuppgiftsansvariga kan fullgöra nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen samt utformning av styrdokument och informationstexter.

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen?

Utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT:

  • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
  • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
  • Dataskyddsombudet
  • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten
  • Hur kan de nya kraven på t.ex. incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd uppfyllas?
  • Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.