Myndigheters internationella överenskommelser
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

1 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen

Kursen behandlar offentligrättsliga internationella överenskommelser eller traktater (d.v.s skriftliga avtal som är rättsligt bindande för Sverige som stat och som avses i regeringsformen). För att ge en heltäckande bild av området har kursen därför både ett svenskt och ett folkrättsligt perspektiv. 

Kurser syftar till att ge dig:

  • Fördjupad förståelse för internationella överenskommelser
  • Bättre förmåga att bedöma, utforma, ingå och använda  internationella överenskommelser
  • Bättre förståelse för förhållandet mellan svensk rätt och folkrätt
  • Kunskaper om hur internationella överenskommelser fungerar i svensk rätt

Det kan handla om att bedöma avtals rättsliga status, deras giltighet i olika sammanhang och hur de ska tolkas. Det kan änve handla om att ge råd och praktisk vägledning för utformning, förhandling och ingående av internationella överenskommelser.