Offentlig upphandling - Regelverket och praxis
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

12 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft, vilka genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Lagarna öppnar för en ökad flexibilitet genom ett ökat utrymme att förhandla med leverantörer och ett tydliggörande av vilka ändringar av kontrakt som kan göras.

Därutöver innehåller regelverket olika typer av in house-anskaffningar och samarbeten för utförande av offentliga uppdrag. Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur. Detta och mycket mer får du lära dig under denna intensiva och lärorika dag.

KURSEN BEHANDLAR:

  • Det nya regelverkets utformning
  • Sociala hänsyn som grundläggande princip
  • Ny lagstiftning om arbetsrättsliga villkor
  • En ökad möjlighet att förhandla med leverantörer
  • Reglerna om uteslutning av leverantörer
  • Möjligheter och risker med att förkasta anbud som onormalt låga
  • Reglerna om in house-anskaffningar
  • Nyheter för anbudsutvärdering
  • Ändringar av ingångna avtal
  • Rättsmedel