Tillsynslagstiftning och praktisk tillsyn
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

4 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

Tillsynslagstiftning är typisk för rättsområden som omfattas av bland annat förvaltningsrättsliga regelverk, skola, socialtjänst, miljö och livsmedel samt den sociala sektorn och består av två ben. (1) Myndighetsutövning för att säkerställa regelefterlevnad och (2) stöd och råd från tillsynsmyndigheter för de tillsynsobjekt som omfattas av tillsynen. Tillsynslagstiftningen innehåller regler av typiskt ingripande karaktär, såsom förelägganden, viten och skyldighet för tillsynsmyndigheter att anmäla brott. Den som arbetar med tillsyn måste också ha mycket god kunskap och känsla för den allmänna förvaltningsrätten och hur man ska hantera beslut som överklagas, även om situationer där tillsynsmyndigheterna själva ska driva ärenden.

KURSEN BEHANDLAR:

 • Tillsynslagstiftningen som sådan och dess särskilda kännetecken.
 • Allmänna förvaltningsrättsliga förutsättningar och grundläggande principer
 • Legalitet och proportionalitet inom tillsynen
 • Bevisbördans placering
 • Att agera genom förelägganden och om vad som kan uppnås den vägen
 • Viten och hur man arbetar med viten
 • Konsten att skriva ett bra beslut
 • Konsten att hantera ett överklagande och att själv överklaga
 • Vad händer vid överprövningen
 • Att hantera klagomål
 • Att bedriva tillsyn ex officio
 • Att prioritera inom tillsynen och att motivera sina prioriteringar
 • Egenkontroll och rapportering
 • Att hantera sin ”omvärld”