Underhåll för barn
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

18 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

Sedan april 2016 har försäkringskassan slutat förmedla underhållsstöd mellan föräldrar som sköter sina betalningar. Föräldrar förutsätts kunna lösa frågor om barnens underhåll själva med stöd av information som försäkringskassan tillhandahåller. Det har lett till en ökad medvetenhet bland föräldrar om att underhåll till barn skall beräknas individuellt där många tycker det är svårt att veta vad som är skäliga belopp och har svårt att komma överens. 

Området är föremål för rättsutveckling och för jurister har det inneburit fler frågor och processer om underhåll till barn.

Kursen går igenom föräldrabalkens bestämmelser om underhållsbidrag och hur det förhåller sig till underhållsstödet. Vi går igenom metoder för att räkna fram underhållsbidrag och vilka processuella regler som är tillämpliga.

Det blir en teoretisk genomgång, praktiska exempel och tillfälle för frågor och diskussion.

KURSEN BEHANDLAR:

  • Bakgrund och syfte med bestämmelserna om underhållsbidrag
  • Gällande rätt, en genomgång av regelsystem förarbetsuttalanden och praxis
  • Hur räknar man fram underhållsbidrag? Vilka metoder finns?
  • Vilka processuella regler gäller?
  • Rättegångskostnader, rättshjälp och rättsskydd, vad gäller?
  • Diskussion gällande vad som är skäligt underhåll, hur råder man sina klienter? När ska man väcka talan om underhållsbidrag?