Praktisk projektledning - Steg 2
Stockholms stad

Skola Wenell

Utbildningsstart

4 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

26 125 kr

Kort om utbildningen

Fokus på genomförande och avslut av projekt. Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart – men sedan då? Hur driver du projektet i mål? I genomförandefasen förväntas man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet.

Praktisk projektledning steg 2 fokuserar på genomförande och avslut av projekt. Syftet är att rusta dig som projektledare för de utmanande situationer som kan uppstå.

Efter genomgången utbildning inklusive coaching kommer du att kunna:

  • Utgå ifrån dina egna och projektgruppens styrkor förstå relationers betydelse för ett effektivt projektgenomförande
  • Kommunicera effektivt t.ex. att hålla energigivande och strukturerade möten
  • Använda visualiseringstekniker för att illustrera framåtskridande
  • Följa upp projektet för att åstadkomma resultat
  • Koordinera och samordna alla insatser
  • Hantera osäkerhet och behärska ändringshantering
  • Få fram beslut
  • Säkra kompetens genom egna och andras nätverk
  • Hantera leverans och initialt nyttjande
  • Avsluta projektet och säkra lärdomar

Omfattning
Tre heldagar, 27 timmar, därefter en egen arbetsperiod under ca 3 månader samt ett avslutande coachmöte på ca två timmar.

Pris
20 900:- exkl moms
26 125:- inkl. moms