Projektledarprogrammet
Stockholms stad

Skola Wenell

Utbildningsstart

5 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

77 375 kr

Kort om utbildningen

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens. I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning. Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning.

Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för att hantera de situationer som uppstår i projektet. Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

Omfattning
Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3).

Pris
61 900:- exkl moms
77 375:- inkl. moms

För fler aktuella kursstarter läs mer hos utbildaren.