Styra & stödja projekt
Stockholms stad

Skola Wenell

Utbildningsstart

20 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 313 kr

Kort om utbildningen

Framgångsrika projekt kan efteråt ofta uppvisa ett väl fungerande samspel mellan projektbeställare och projektledare. Som ytterst ansvarig för projektet och för att projektledare och projektgrupp ska ges rätt förutsättningar och stöd, har projektbeställaren och styrgruppen en nyckelroll. Förmågan att klara den svåra balansen mellan att styra när situationen kräver det och att stödja när det behövs, är många gånger avgörande.

Utbildningen syftar till att ge ledningspersonal djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse. Med kunskaper från denna kurs får deltagarna större möjligheter att utveckla sin organisations förmåga att driva projekt.

Omfattning
En heldag: kl. 09.00 – 17.00

Pris
7 450:- exkl moms
9 313:- inkl. moms