Vindkrafttekniker
Strömsund

Skola Kristinehamns kommun, Komvux

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Strömsund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: Administration-ITArbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness.