Specialistundersköterska inom akutsjukvård
Sundsvall

Skola Arboga kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Sundsvall

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Tack vare den tekniska utvecklingen och all den medicinska utrustning som nu används inom vården så har undersköterskans roll blivit mer och mer avancerad. Särskilt inom verksamhet som bedrivs på sjukhus har kraven på specialiserad kompetens ökat.Med tanke på patienternas ofta komplexa vårdbehov krävs det vårdpersonal som är utbildad på en högre nivå för att kunna säkerställa en personcentrerad vård av kvalitet. Utbildningen innebär en markant nivåhöjning från det basala till det mera avancerade gällande både medicin och teknik.Redan idag är det mycket svårt att rekrytera undersköterskor med utbildning eller erfarenhet från akutsjukvård vilket behövs då vården blir mera avancerad och komplex.En specialistutbildad undersköterska kan förväntas ha andra uppdrag utöver patientnära arbete.