Säkerhetssamordnare
Sundsvall

Skola Bodens kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Sundsvall

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kraven på framtidens beredskaps- och säkerhetssamordnare är höga eftersom området säkerhet spänner över så många yrkesdiscipliner och ständigt står under utveckling. Att förutse risker och att ständigt arbeta med utveckling av en organisations säkerhetsmedvetande är centralt oavsett om arbetsplatsen finns hos det privata näringslivet eller hos den offentliga sektorn inom stat, länsstyrelse eller kommun.Dagens utveckling mot nya risker, ett mer komplext samhälle, många nya lagar, krav på robusthet och hållbarhet kräver en betydligt högre kompetens än tidigare av de personer som arbetar med säkerhet.Säkerhet handlar inte bara om tekniska säkerhetssystem och bevakning.