Prosci Change Management Certification
Sundsvall

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

22 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Sundsvall

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

48 330 kr

Kort om utbildningen

Kursen omfattar tre intensiva dagar som ger dig förmågan att effektivt och framgångsrikt genomföra den organisatoriska sidan av förändringar. Utbildningen genomförs med hjälp av en strukturerad process och särskilt utvecklade verktyg.

Processen och de tillhörande verktygen är utvecklade av Prosci som är baserat på forskning i förändringsprojekt genomförda i över 2000 organisationer i 65 länder, under de senaste 14 åren. Metoden är effektiv, lätt att använda och är användbar vid alla typer av förändringar.

Målgrupp
Kursen är inriktad mot ledare och medarbetare som är ansvariga för att leda eller utveckla specifika förändringsinitiativ eller projekt. Kursen genomförs i samarbete med vår ackrediterade partner Proacteur.

Efter denna utbildning kan du:
Efter genomförd utbildning kan du leda och hantera de organisatoriska utmaningarna i förändringsprojekt, i syfte att uppnå kortare projekttid, en högre medarbetarnöjdhet och högre förmåga till bestående resultat.

Som certifierad inom Change Management har du förmågan att:

  • Professionellt leda organisationen genom både stegvisa och radikala förändringar
  • Effektivt och strukturerat leda medarbetare genom förändring
  • Överskåda den samlade processen från strategiutveckling över implementering till förankring av förändringen
  • Använda en rad konkreta verktyg utvecklade för styrning av förändringsprojekt utifrån ”best practice” undersökningar
  • Integrera professionell förändringsledning i den egna organisationen

Språk: All undervisning sker på engelska.
Omfattning: 3-dagarskurs
Pris: 3695 euro exkl. moms

Kursen ges i Sundsvall (svenska), Norge, Danmark, Stockholm och Göteborg med olika startdatum.