BAM - Bättre Arbetsmiljö
Sundsvall

Skola Kompetensutveckla

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Sundsvall

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

9 375 kr

Kort om utbildningen

BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

BAM – Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverket brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Hur deltagarna ska kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
  • Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • Hur deltagaren ska kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 

Målgrupp utbildningen vänder sig till:
Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningens längd: 2 dagar.
Pris: 7 500 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd grundutbildning.

Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.