Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne
Sundsvall

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

8 juni 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Sundsvall

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som vill bli ämneslärare och som redan har avklarade högskolestudier i ett eller flera skolämnen. Efter avslutat utbildning kan du ansöka om behörighet att undervisa i årskurs 7-9 eller på gymnasienivå. Under utbildningen får du genom teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Utbildningen har också en stor del verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning prövar dina kunskaper i skolan.