Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska
Sundsvall

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Sundsvall

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar.