Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
Sundsvall

Skola Teknikutbildarna i Norden AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Sundsvall

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 375 kr

Kort om utbildningen

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. Med vår utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara BAS P och BAS U.

Kursens syfte är att ge kunskaper att kunna agera som BAS-P och BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bl.a. underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Kursen innehåller arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P och BAS-U ansvarar för.

Pris: 5 900 kr exkl moms