ESA 14 Fackkunnig
Sundsvall

Skola Teknikutbildarna i Norden AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Sundsvall

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

6 125 kr

Kort om utbildningen

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning – ESA 14 Fackkunnig – och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Elsäkerhetsanvisningarna reglerar bland annat samarbetet mellan nätägare och entreprenörer. Den bidrar till att ha en gemensam standard så att arbeten på olika elanläggningar ska underlättas. Från och med 1 juni 2015 har flera stora energi- och nätägare bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst utbildningen.

Pris: 4 900 kr exkl moms