Barnspecialistundersköterska
Sundsvall

Skola Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Sundsvall

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda.