ADR grund och repetition
Täby

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Täby

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 500 kr

Kort om utbildningen

Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning inom ADR och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgått en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Repetitionskurs
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut.