Brandfarliga Arbeten
Täby

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Täby

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

2 200 kr

Kort om utbildningen

Arbeten måste utföras brandsäkert om dem på något sätt orsakar uppvärmning som till exempel svetsning, lödning och torkning. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen innehåller följande delar:

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
  • Riskhantering & konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering

Utbildningen är anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin.