Kvartsdamm och stendamm i arbetsmiljön
Täby

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Täby

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

2 200 kr

Kort om utbildningen

Den här kursen kommer att ge dig all nödvändig information om kvartsdamm – Förekomst, risker och framförallt skyddsåtgärder. Arbete med kvartsdamm är styrt av föreskriften AFS 2015:2 som beskriver dom krav som ställs på arbetsgivaren.

Innehåll

  • Vad är Kvartsdamm
  • Lagar och regler
  • Skyddsåtgärder
  • Maskiner
  • Medicinska kontroller
  • Hälsorisker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning