Specialsnickare inom Möbel- och inredningsi
Tibro

Skola Tibro Hantverksakademi

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Tibro

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Det är inte bara äldre möbler som har en själ. Som specialsnickare tar du omsorgsfullt fram karaktären i varje möbel du tillverkar, även om de produceras i fler upplagor än en. Det är ditt jobb att skapa unika lösningar av andras idéer. Du är länken mellan designers och produktion, löser problem och utvecklar produkter och tekniker – samtidigt som du tar hänsyn till estetik, konstruk­tion, kostnad och miljö.

Efter examen har du de färdigheter och kompe­tenser som krävs för att arbeta som specialsnick­are. Du har goda kunskaper om yrkets olika arbetsmoment, material och tekniker samt om sambanden mellan produktionsteknik, tidsåtgång och ekonomi. Du kan skapa ritningar för hand, i CAD­2D/3D samt i CAD/CAM­-program och hanterar allt från handmaskiner till att programmera en CNC­-maskin.