SOCIALPEDAGOG
Tranås

Skola Sommenbygdens Folkhögskola

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Tranås

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kunskap, självkännedom och folkbildningens tankar om pedagogik är i fokus. Studierna bedrivs på heltid och kurslitteraturen är på svenska. Praktik ingår 10 veckor på vårterminen både år 1 och 2.
Utbildningen genomsyras av demokrati vilket innebär att deltagarna själva har medbestämmande om studiebesök, föreläsare och gemensamma aktiviteter.
Vi förutsätter att du har egen dator att använda under utbildningen. Meddela oss om du inte kan lösa det.

EFTER AVSLUTAD KURS
Efter utbildningen kan du arbeta som socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter som riktar sig till utsatta människor och med både barn och vuxna. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, öppenvårds verksamheter inom kommun eller landsting, kriminalvård, skolor samt inom skolor med specialinriktningar såsom Asperger och ADHD samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Kostnader
All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2500 kr per termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial, kopiering och viss litteratur. Resterande 1500 kr/termin disponeras i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök.