E-Drivsystemsspecialist - Distans
Trollhättan

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

1 oktober 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Trollhättan

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

YrkesAkademin har tillsammans med ledande fordonstillverkare tagit fram ett utbildningskoncept för elektriska drivsystem och de utmaningar detta innebär. Utbildningen vänder sig både till nyutexaminerade tekniker och ingenjörer samt till de som har mångårig erfarenhet. Kompetensen efterfrågas bl.a. hos våra konstruktörer, provningsingenjörer och utvecklingsingenjörer inom fordonsindustrin.

Efter avslutad utbildning skall de studerande bl.a. ha ingående kunskaper inom dimensionering av el i fordon efter given kravspec., elektrokemisk lagringsteknik, styrsystem och funktioner hos kraftelektroniken, EMC, vilka utmaningar man möter när det gäller mätteknik och strömmar med höga frekvenser samt de lagar och föreskrifter som styr arbete med elektrifierade fordon.

Studieform: Distans med obligatoriska träffar.