Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning
Uddevalla

Skola Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Uddevalla

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Välkommen att söka en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta kvalificerat med personer som har funktionsnedsättningar. Du får en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, med fokus på utvecklingsstörning och autismspektrumstörning. Du får verktyg för kartläggning och analys för att kunna ge individuellt vardagsstöd.Du får också kompetens för att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kringbrukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande. Under hela utbildningstiden deltar du regelbundet i en reflektionsgrupp där du också ska öva att handleda dina studiekamrater.Efter fullgjord utbildning kan du arbeta som stödpedagog inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning i såväl kommunal som privat regi.Heltidsstudier på dagtid.