ALLMÄN KURS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR
Umeå

Skola Strömbäcks folkhögskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Umeå

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Drömmer du om att utbilda dig inom teknik eller naturvetenskap? Naturvetenskapligt basår ger dig möjlighet att komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du saknar.

Basåret ger dig den behörighet som krävs för att utbilda dig till exempelvis ingenjör, läkare, veterinär, biolog eller kemist.

Utöver den lärarledda klassrumsundervisningen finns möjlighet att få extra stöd i dina studier i vår studieverkstad.

Mål med utbildningen
Att du som studerar uppnår särskild behörighet för att studera vidare på högskola.

Kostnader
Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 3955 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Sista ansökningsdatum: 26 april 2020