Barnmorskeprogrammet
Umeå

Skola Umeå universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Umeå

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Barnmorskeprogrammet syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka i nuvarande och framtida arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv. Programmet omfattar 1,5 års heltidsstudier.Barnmorskeutbildningen vid Umeå universitet har lång erfarenhet av nätbaserad undervisning och genusperspektiv genomsyrar samtliga kurser. Eftersom utbildningen tillhör den medicinska fakulteten så tillgodoses även en god obstetrisk undervisning. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnmorskans kompetensområde.