Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap
Umeå

Skola Umeå universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Umeå

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Ingångsämnet naturkunskap kommer att ges under förutsättning att examensrätt erhålles. Besked lämnas under juni månad.