Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem
Umeå

Skola Umeå universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Umeå

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former.