Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård
Umeå

Skola Umeå universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Umeå

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Fördjupade kunskaper inom ambulanssjukvård och omvårdnad är lika aktuellt för dig som arbetar inom äldrevård som inom akut- och ambulanssjukvård. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla kommunikation och teamarbete, fatta självständiga beslut om relevanta omvårdnadsåtgärder i olika och ofta akuta situationer, före och under transport, vid överlämnande och rapport, samt att leda, samverka och prioritera vid allvarliga skadehändelser. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom ambulanssjuksköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter, övningar, simulering i ambulanshytt och examinationer. Ett självständigt arbete (examensarbete) avslutar utbildningen..