Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
Umeå

Skola Umeå universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Umeå

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden och, att som en del i ett team, delta i medicinsk behandling. Utbildningen ska verka för att du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna delta i kunskapsutvecklingen inom området.I detta specialistsjuksköterskeprogram fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Du lär dig att förebygga komplikationer, övervaka och behandla multisjuka patienter i alla åldrar, utföra relevanta omvårdnadsåtgärder samt leda arbetet i samband med akuta situationer på intensivvårdsavdelning.