Kvalitet - Prick/Fläck och Lukt/Smak
Uppsala stad

Skola Creando Training AB

Utbildningsstart

28 oktober 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Uppsala stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

31 187 kr

Kort om utbildningen

Nu genomför Creando Training en kvalitetskurs som skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliten och minska reklamationer. Det finns en mängd faktorer samt huvudtyper av defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliten. Därför ställs höga krav på renlighet och kvalitetkontroller vid massa-papper- och kartongtillverkning. För att uppfylla kundernas krav på produkten krävs kunskap och förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet och vad som orskar lukt och smakproblem.

Kursens mål

Den skall ge dig kunskap om vad i processen som påverkar slutproduktens kvalitet. Den skall även ge detaljerad kunskap om defekter och problem; oorganiska avsättningar i massan och olika typer av prickar och fläckar i papperet samt hur de uppkommer.
I kursen kommer du att få identifiera problem och dess orsaker.

Tid
3 dagar, 10:00 - 16:00

Pris
Deltagaravgift 24 950 SEK exkl moms