Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt
Uppsala stad

Skola Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Uppsala stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.Basterminen syftar till att ge särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen som krävs för NJ-fakultetens utbildningsprogram samt för kandidatprogrammet i husdjursvetenskap. Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete.