Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Uppsala stad

Skola Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildningsstart

7 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Uppsala stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz