Dietistprogrammet
Uppsala stad

Skola Uppsala universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Uppsala stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående? Dietistprogrammet i Uppsala ger dig kunskaper som används främst inom hälso- och sjukvården, där dietisten har ansvar för kostbehandling och rådgivning till patienter och anhöriga.Programmetsätter människan, maten, näringen och hälsani centrum.Du får möjlighet till att utvecklade kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap,dietetik och fysiologi samt beteendevetenskapsom krävs för ett självständigtoch utvecklande arbete som dietist. Arbetetinnebär att kunna anpassa mat och måltidermed hänsyn till exempelvis kulturella, sociala,sensoriska och ekonomiska aspekter.