Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier
Uppsala stad

Skola Uppsala universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Uppsala stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Att ha en religionsvetenskaplig kompetens är att ligga steget före. Det ger dig redskap att analysera, ge prognoser och tolka det som händer i vår samtid, en samtid som präglas av religiös och kulturell mångfald. Det ger dig också goda förutsättningar att förstå dagens religiösa strömningar utifrån ett historiskt perspektiv och att kunna analysera olika religioner och trosuppfattningar.Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av stor kunskapsbredd och professionalism och kan erbjuda dig en masterutbildning som ger fördjupad kunskap om metoder och teorier för studiet av kyrkan och kyrkans möten med kulturer och religioner i historia och nutid, lokalt och globalt.