Hotel Supervisor - Distans
Uppsala stad

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

13 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Uppsala stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

I rollen som Hotel Supervisor har du ett spännande helhetsansvar för reception, konferens och housekeeping på hotellet. En Hotel Supervisor arbetar med bland annat med ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet på ett hotell. Detta med stöd i digitala verktyg och ett tryggt ledarskap. Personligen bör du kunna hantera såväl gäster som medarbetare samt stressiga situationer.

Besöksnäringen i Sverige går mycket bra och hotell- och konferensanläggningar har en allt högre beläggningsgrad. För att möta den större efterfrågan samt digitalisering och hållbarhetsfrågor behöver kompetensen i branschen utvecklas, inte minst i de yrkesroller som har ansvar.

Studieform: Distans med obligatoriska träffar.