Drift- och underhållstekniker
Vänersborg

Skola Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

16 december 2019

Studielängd

1 år

Studieort

Vänersborg

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Drift- och underhållstekniker vid vatten-, värmeverk, biogasanläggning är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år. Arbeta med hållbar utveckling och ny teknik inom främst vattenrening, värme- och kraftvärmeverk, biogasanläggningar för att framställa, ta hand om och distribuera, vatten, värme och energi.

Att förstå och hantera tekniken inom vatten-, värme och biogasteknik är ett stort och växande område med många kommunala och även privata bolag.

Omställningen till ett hållbart samhälle tar sin början i hållbara hushåll och kommuner. Ny teknik, nya lösningar och smarta effektiviseringar driver utvecklingen till ett samhälle som bygger på kretslopp där vi inte förbrukar mer av jordens resurser än vad som kan återskapas.